Akce KP Kultura KP humor Archiv Home Akce KP Kultura KP Humor Archiv

Broumovsko 2k3

Turistické informace


Adršpašské skály

Adršpašské skalní město tvoří nespočet pískovcových skal. Vznikaly v období křídy z písečných usazenin z mořského dna a jejich násladnou erozí. Nedaleko skalního města stojí zřícenina hradu Adršpach z 12. století. Zajímavý je i renesanční zámek z roku 1596. Adršpašské skály nemají jen přírodovědný význam. Nalézají se ve významném rekreačním a turistickém území. Lze navštívit i nadaleké Polsko. Skály jsou bezprostředním pokračováním Teplických skal, které jsou oblíbeny horolezci z celého světa. Celé území bylo již v roce 1933 vyhlášeno za chráněné území.

Na trase prohlídkového okruhu je několik obzvláště zajímavých míst a skalních útvarů: Velký a malý vodopád, Chladná soutěska, Kaňon za gotickou brankou, Sloní náměstí, Horské jezírko, kde je možná projížďka na pontonech, Homole cukru, Řeřichová jeskyně, Zub, Čertův most, Eliščina věž, Hromový kámen, Milenci.

Prohlídkový okruh skalním městem

První známý skalní útvar je Indián v blízkosti hotelu Skalní město, odkud se dostaneme lipovou alejí k vlastnímu prohlídkovému okruhu, který začíná u pokladny č. 1. u hotelu Lesní zátiší, nebo nověji také u pokladny č.2 u informačního střediska naproti železniční zastávce. První významnou skálou okruhu je Strážce skal, následuje Orlí hnízdo a za ním jeden z nejhezčích útvarů Džbán jehož ouško má tvar Delfína. Na pravé straně cesty stojí Krakonošova lenoška a vzápětí následuje Babiččina lenoška. Za mostkem přes potok, který je vlastně řekou Metují, stojí na své špičce podivuhodná Cukrová homole, podepřená od dětských návštěvníků klacíky aby nespadla. Cesta se poté zatáčí a u rozcestí do Řeřichové rokle vpravo jsou v těsném sousedství Varhany a Helmice. Prohlídková trasa pokračuje vlevo podle Rytířské přilbice, viditelné však jen při ohlédnutí zpět. Volnější prostranství je Předměstí a na něm zajímavá Rukavice s Dvojčaty v peřince.
Hned za Rukavicí kde skalní masivy ponechávají jen úzký průchod stojí Gotická branka, dříve vchod do vlastního skalního města. Následuje Dlouhá chodba se Sloním náměstím, poté Milenka a Krakonošova ložnice, dále vlevo, vysoko ve svahu Koberce a Hříbek a až za Desaterem jsou volnější prostory kde stojí Zub, za ním Čertův most a vlevo jedna z největších skalních věží Eliška. Projdeme okolo Hromového kamene, za kterým je několik zajímavostí po pravé straně. Je tam Madonka a Trpaslíček a také hezký portrét Lvice. Tuto část prohlídky uzavírá Malé Náměstí se Stříbrným pramenem a Malým vodopádem. Napravo je odbočka k Velkému vodopádu po schodišti z roku 1820 s vyhlídkou na Svatováclavskou korunu s Beránkem a skalní panoráma s Donským kozákem. Před vstupem do prostor dómu s vodopádem je busta Johana Wolfganga Goetha s pamětní deskou připomínající jeho návštěvu. Nad skalním vodopádem leží romantické Jezírko s možností projížďky na pramicích. Po návratu na Malé náměstí pokračuje prohlídková trasa vpravo kolem Prašné brány ke Skalnímu hradu, kde je nejhezčí vyhlídka na Milence, nejvyšší a nejkrásnější sousoší přírody v celé oblasti. Na jejich úpatí, při cestě do Řeřichové rokle je Skalní kaplička věnovaná památce horolezců, kteří spojili svůj život se zdejšími skalami. Odtud pokračuje prohlídka k vyhlídce nad Řeřichovou roklí na Mileneckou horu, Skalní hrad a dvě věže Gilotiny. Následuje Želva, Cukrovar se štíhlým komínem a pod ním velkolepá vyhlídka na mohutné souskalí. Vlevo je Štěpánská koruna, vprostřed Starosta a napravo Starostová. Mezi nimi projdeme a dlouhou úzkou Myší dírou sestoupíme ke Krakonošovu piánu. Celý prohlídkový okruh uzavírá Skalní ozvěna, kde již 1783 bylo pro potěšení turistů hráno na lesní rohy a stříleno z moždíře. Zvuk výstřelu se sedminásobně vracel od stěny Křížového vrchu. Celou prohlídku je možné ukončit po návratu procházkou okolo Lomu bývalé pískovny dnes přirozeně spodními prameny zatopené. Zde je také možnost projížďky na lodičkách. Turisté, kteří přicházejí od Informačního střediska tudy u pokladny č.2 vstupují do skal.

Hrad Adršpach

Na Starozámeckém vrchu (681 m.n.m.) stojí zřícenina hradu Adršpach. Z vyhlídky na skalním ostrohu se nám naskytne velkolepý výhled na skalní město, Křížový vrch a větší část Dolního Adršpachu , západním směrem pak je výhled na Krkonoše se Sněžkou a Královecký špičák. Hrad měl větší význam za časů krále Jana Lucemburského při jeho výpravách do Slezska.V zákoníku  jeho syna Karla IV. je uváděn jako královský majetek. V tom čase jeho význam klesá, Slezsko se již stalo součástí zemí Koruny české.  Na hradiště vedou dvě cesty první je turistická cesta od Adršpachu, druhá zvaná Jezdecká je širší a obtáčí Starozámecký vrch zprava. Po válkách doby husitské jej spolu se všemi sousedními hrady vykoupil spolek slezských měst a hrady byly zbořeny. Na celá staletí se ztrácí v pozapomění. V povědomí obyvatel se stal hradem loupežníků nebo jen starým hradem bez historie

Teplické skály

Chcete-li poznat krásu celého masivu Adršpašsko-Teplických skal, doporučujeme Vám cestu vedoucí z Teplických skal Vlčí roklí do Adršpašského skalního města.
Příjemná je také cesta vedoucí z Teplických skal na vrch Čáp, který je nejvyšším bodem celé oblasti (786m). Odtud můžete pokračovat kolem Černého jezírka do Teplic nad Metují.
V létě 1999 byla slavnostně otevřena Naučná stezka teplickým sklaním městem věnovaná památce bývalého ministra životního prostředí Josefa Vavrouška. Vede po modře značeném turistickém okruhu. Na trase dlouhé šest kilometrů je celkem patnáct zastavení s informačními tabulemi o živé i neživé přírodě, historii a objevování skal i o turistice a horolezectví.

Broumovské stěny

Broumovské stěny jsou složeny v převážné většině z menších skalních útvarů rozesetých v mnoha roklích, nejznámější jsou Kovářova, Hruškova, Pánkova a Zaječí.

Jiráskovy skály

Do Jiráskových skál - na Bišík - můžete dojít pěšky z Teplických skal nebo až z Adršpachu. Strmými serpentinami lze z Teplic nad Metují po úzké silnici vyjet na Bišík na kole nebo autem.
Na kopci, kterému zdálky vévodí skála zvaná Biskup, jsou skalní útvary rozloženy ve dvou skupinách, které od sebe odděluje silnice a malý barokní zámeček. První se soustředí nad Černým jezírkem okolo bývalého hradu Střmen, kde je dnes vyhlídka s výhledem na Ostaš a Polici nad Metují. Další skalní uskupení je okolo vrcholku kopce Čáp (786m), který je nejvýše položeným místem této oblasti. Pohled do krajiny však částečně omezují dokola čnící vrcholky stromů. Prochází tudy příjemná cesta skalami, která ústí do Teplického skalního města.

Turistické cesty:
- Značené cesty vedou z Bišíku do Teplických skal, odkud lze pokračovat dále do Adršpachu.
- Na opačnou stranu je možné vyrazit směrem na Ostaš a Hvězdu.
- Milovníci bicyklů mohou odtud vyrazit na okružní jízdu kolem celých Adršpašsko-teplických skal.

Ostaš

Pěší cesty na Ostaš vedou z Teplic i Police. Autem lze vyjet na parkoviště, které je zhruba v polovině kopce.

Ostaš je typickou stolovou horou, vysokou 700 metrů. Údolím Klučanky je Ostaš oddělen od sousedního nižšího kopce Hejdy, kde se nachází také velké množství skalních útvarů. V dolní části Ostaše se nalézá větší skalní uskupení zvané "Kočičí hrad" a dále stěny a skály lemující spodní okraj kopce. Mezi nejznámější patří Sluj českých bratří, která sloužila v minulosti jako útočiště obyvatel při válečném ohrožení. V Horním Ostaši, kde je počet skalních útvarů menší, se je skalní bludiště jímž vede cesta na vrchol. Odtud je výborný výhled na všechny světové strany kromě východní. Dominantními skalami Horního Ostaše je Cikánka a Zbrojnoš.
Police nad Metují, nám. - pod Ostašem 3,5 km - Sluj českých bratří 4,4 km - Kočičí hrad 6 km
Z náměstí v Polici nad Metují Lokvencovou ulicí podle radnice a kolem Selendrova sloupu ke kostelu, od něho vlevo po chodníku ke sportovnímu hřišti a do ulice Malá Ledhuje. Pěšinou pod zahrádkami a nad bývalou skládkou odpadků, kolem lyžařského vleku, až k silnici a dále k opravenému stavení bývalého Bukovického mlýna. Stoupající cestou do lesa k pozdně renesančnímu sousoší Kristus na hoře Olivetské ze 17. století. Polní cestou podél lesa k červené značce. Společně vlevo na křižovatku cest na úpatí Ostaše (obytné chatky, občerstvení).
Od rozcestníku dále lesní cestou, asi po 500 metrech vpravo do lesa na okraj plošiny pískovcových Kočičích skal. Zde se pěšina rozvětvuje. Kratší větev odbočí na rozcestí vpravo do rokle strmě klesající pěšinou ke skalním blokům se Slují českých bratří, štěrbinou do krátké pukliny a zase zpět na rozcestí. Delší větev odbočuje z rozcestí vlevo po okraji plošiny. Na její hraně se nachází několik vyhlídek. Pěšina vede podél lesa a dále prochází mezi skalami ke skalnímu útvaru Useknutá hlava. Od ní je to už jen kousek ke Kočičímu hradu, kde značka končí. Do jeho skalního bloku je krátký a úzký průlez. Cesta zpět vede po trase příchodu.

Suchý Důl

V obci je travnaté, dobře udržované fotbalové hřiště, dále volejbalový kurt (spravuje TJ Sokol Suchý Důl). Možnost koupání je v novém koupališti v Polici nad Metují (2 km směrem na Suchý Důl) nebo v blízkém rybníku v Hlavňově.
Obcí prochází cyklotrasy, které vedou vzácnými přírodními rezervacemi okolo horských hřebenů se skalními útvary, roklemi a vyhlídkami. Jsou to:
KČT č. 4000 Okruh stěny Police nad Metují - Suchý Důl - Broumovské stěny - polské Stolové hory - Police nad Metují (52 km)
KČT č. 4001 Vyhlídková cesta Suchý Důl - Broumovské stěny (17 km) č. 4002 Lhota - Božanov (8 km)
KČT č. 4003 Pánova cesta Hlavňov - Křinice - Amerika (5 km).

Turistické trasy - jsou to vycházky do Broumovských stěn, pásma zalesněných pískovcových skal mezi Broumovem a Policí nad Metují. Je to velmi členěná oblast kvádrových pískovců.
Hájkova rokle - začíná na křižovatce zelené s modrou na konci Suchého Dolu. Na jejím okraji je bývalý lom. Za ním se rokle stává divokým skalním kaňonem. Od křižovatky zelené s modrou se doprava zvedá zeleně značený kaňon Hruškovy rokle.
Křižovatkou turistických cest je osada Slavný. Začínají zde trasy na nejvyšší body Broumovských stěn (Koruna 769 m, Božanovský špičák 773 m) s několika vyhlídkami do Broumovské kotliny, na Javoří a Soví hory, na sousední Polsko. Jsou zde i četné horolezecké terény. Přírodní zajímavostí jsou Slavenské hřiby - zajímavé skalní útvary na neznačené krátké odbočce vlevo z červené hřebenovky od Slavného ke Hvězdě. Osada Slavný má výborné podmínky pro lyžování (běžky).

Cyklotrasa KČT č. 4000 - Okruh STĚNY
- v CHKO Broumovsko a Národním parku Stolové hory
Police nad Metují - Suchý Důl - Hlavňov - Pasa - Křinice - Amerika - Martínkovice - Božanov - Pasa - Křinice - Amerika - Martínkovice - Božanov - Radków - Ostra Góra - Machovská Lhota - Machov - Bělý - Police nad Metují
Trasa měří celkem 52,4 kilometru s výškovým převýšením

Vyhlídková cesta č. 4001
Sedmadvaceti kilometrová trasa z obce Suchý Důl do Ameriky vede okolo Broumovských stěn.

Památky

Broumov

Počátky města Broumova sahají do poloviny 12. století, v roce 1346 se stal Broumov městem. Během husitských válek byl Broumov vypálen a krátce obléhán, což vedlo k budování městských hradeb a parkánů, jejichž zbytky jsou dodnes patrné nad řekou Stěnavou. Spor z roku 1618 mezi protestanty a katolíky, kteří na pokyn opata Selendra zbořili protestantský kostel, se stal jednou z mnoha impulsů k následnému stavovskému povstání. Dochovalo se také historické jádro města
Broumov je dnes znám hlavně svým klášterem, pocházejícím z poloviny 14. století, sloužící řádu Benediktinů. Po požáru v 17. století byl znovu vystavěn (1728-1733) podle plánů K. I. Dienzenhofera, který se stal autorem mnoha v okolí dodnes dochovaných staveb. Součástí kláštera byla od středověku známá klášterní škola, kterou navštěvovali mimo jiné také Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín a Alois Jirásek. Hodnotnou dochovanou stavbou klášterní kostel z let 1684 - 94 s bohatou vnitřní výzdobou. Z interiéru kláštera se po řádění kádrů z 50. let 20. století jako jediná alespoň částečně dochovala zcela výjimečná klášterní knihovna.

Hvězda

Hvězda je vrcholek v masivu Broumovských stěn vysoký 671m. Na okraji útesu stojí malá kaple pěticípého půdorysu. Kaple byla vystavěna v letech 1732-1733 podle stavitele Dienzenhofera. Poblíž stojí chata z let 1854-55 postavená ve švýcarském slohu, sloužící dnes jako restaurace. Z ochozu za kaplí je nádherný výhled na Broumov a část Jestřebích hor.

Police nad Metují

Kulturní dominantou města Police nad Metují, založeného Benediktýny v polovině 13. století, je raně gotická basilika s přiléhajícím klášterním komplexem. Kostel Nanebevzetí Panny Marie má tři lodě a zvenčí je nápadný velkým vstupním portálem z roku 1294. Pata portálu včetně podlahy kostela je přes 80 cm pod úrovní současného terénu. V sousedství kostela se nalézá klášter z roku 1773 vystavěný K. I. Dienzenhoferem. Jedná se o komplex jednopatrových barokních budov, který sloužil jako církevní zařízení do roku 1786, kdy císař Josef II. nechal konvent rozpustit.

Hronov

Největší dominantou města Hronova je místní divadlo Aloise Jiráska z roku 1930. Na jeho počest se zde každoročně uskutečňuje divadelní přehlídka zvaná Jiráskův Hronov. Jeho rodiště připomíná jeho rodný domek z konce 18. století, stojící nedaleko náměstí. V sousedství Jiráskova domku je dnes okrasný park, kde jsou instalována zřídla minerálních pramenů Hronovky a Regnerky, vhodných podle balneologických průzkumů pro léčbu močových a ledvinových kamenů.

Suchý Důl

Jižní částí obce prochází Vambeřická cesta, značená pomníčky a křížky. Po této cestě putovali věřící ze severovýchodních Čech do poutního místa Vambeřice v Kladsku. V okolí vesnice je množství kamenných soch, světců, křížů. Jejich autory jsou většinou neznámí lidoví umělci.
Při stezce od horní kapličky k Hlavňovu je osamělý skalní útvar, který se nazývá Čertova skála. Odtud je krásný rozhled na část Suchého Dolu, na Slavný a v pozadí na Bor a Hejšovinu. Podle legendy se tudy v srpnu roku 1425 vracel kněz Ambrož s husitským vojskem a sloužil zde slavnou mši.
V obci (u č.p. 49) se nachází více než 300 let stará, vykotlaná lípa, s obvodem kmene 625 cm. Je zařazená mezi památné stromy východních Čech.

Pevnost Dobrošov

S prací na stavbě dělostřelecké pevnosti se započalo v roce 1937, jako důsledek ohrožení ze strany Hitlera. Plán předkládal výstavbu šesti bojových objektů a jednoho vstupního objektu, které měli být propojeny podzemními, 1750 metrů dlouhými chodbami. Dokončeny byly jen tři objekty - pevnost Zelený, Můstek a Jeřáb. Pevnost Dobrošov posílila hlavní obrannou linii, která tvořila ochranu pro pěchotu. Jejich funkce spočívala v odražení útoku a udržení pozic až do příchodu posil z vnitrozemí. Prohlídka trvá cca jednu hodinu.

Pevnost Josefov

Pevnost patří k nejvýznamnějším pomníkům vojenských staveb. Vznikla po porážce Fridricha II. Marií Terezí při bitvě o Slezko v roce 1780. Stavba pevnosti byla započata v roce 1780 za podpory Josefa II. a byla dokončena v roce 1787. Od roku 1793 se jmenuje Josefov. Jádro tohoto 266 ha velkého obraného komplexu tvořila "horní pevnost", která byla obehnána baštami, jenž byly propojeny hliněným a cihlovým valem. Vnitřek pevnosti se stal cenným architektonickým komplexem s klasicistními vojenskými i civilními stavbami. Pevnost nikdy neprošla opravdovou bitvou. Prohlídka podzemních prostor trvá cca 50 minut.


CK Lerby, KPright 2002