28. červen

Opět ve vilách.
Jede se Berounka.
Kubrt má úpal. Rady stále neví, jestli budou lodě. Berušky nabízejí lodě v Sušici, ale nic se nedohodlo.