Akce KP Kultura KP humor Archiv Home Akce KP Kultura KP Humor Archiv

Dopis od DDT

Zde přinášíme přepis dopisu od spřátelené organizace DDT adresovaný členovi KP Maxovi. Můžete si také prohlédnout naskenovaný originál dopisu (34 kB).

Ve Vizovicích 21. 1. 98

pan MAX

zřízenec KP,

akreditovaný pozorovatel u * * DDT * *


Vážený zřízenče !

V souvislosti se sílícím mediálním zájmem o KP si dovolujeme
vyjádřit své potěšení a přesvědčení, že KP je této pozornosti
hodno.

Předpokládáme ovšem, že při vědomí všech souvislostí jistě
neopomenete dohlédnout na to, aby se v každém žurnalistickém vý-
plodu o KP nejméně dvakrát objevilo slovo DDT v důstojném kontex-
tu. Také případná zmínka o tradici Olympijských her DDT může KP
jedině prospět.

tajemník * * DDT * *