Akce KP Kultura KP humor Archiv Home Akce KP Kultura KP Humor Archiv


Plameny Října

Říjnové oslavy jsou pro Klub paniců významným svátkem. Ostatně, při této příležitosti byl klub založen. KP tak může každoročně spojit oslavu výročí velkých změn v Rusku společně se svými narozeninami. Strohý popis části takové oslavy přinášíme čtenářům na následujících řádkách.

Před vlastním zahájením této akce, kterou pořádali složky KP a DDT, mohli všichni účastníci vrcholné schůze obdivovat "Rudý koutek" , připravený složkou DDT.

Celá akce byla zahájena Internacionálou , kterou zazpívali všichni předsedové . Hlavní projev pak přednesl hlavní předseda za příkladné asistence složek Lidových milicí . Čestnými hosty ze Sovětského Svazu, kteří byli na oslavu VŘSR pozváni, byli Tatjana Chlumskaja a námořníci z křižníku Aurora . V diskusi vystoupil s projevem také dr. Ivan Ščerbin z Institutu pro výzkum sovětské vědy a techniky.

Nejvíce zapůsobilo na účastníky ze socialistického tábora vystoupení skupiny "Soubor písní a canců", a to především svazák Honza s písní Sovětský Svaz (pozor ! 1.7 MB), při které podupávali do rytmu i vysoce postavení soudruzi.

Vrcholným bodem mimořádné schůze byl návrh akčního programu pro příští období, který byl schválen jednohlasně .


Výroční schůze v číslech :


Pocet zucastnených ................... 30

Z toho ze socialistickeho tabora ..... 29

Z prohnile burzoazie .................  1

Celkem tleskalo ...................... 29

Celkem se posklebovalo ...............  1

Celkem vykazano z mistnosti ..........  1

Celkem vypito vina ................... 15 litru

Celkem snedeno salamu ................ 29 platku

Celkem snedeno rohliku ............... 30 kusu