Božkov 1999

Tradiční sudovrat Klubu Paniců proběhl v pátek 2!. května opět v Božkově. Opět byl příležitostí pro malé divadelní vystoupení a samozřejmně pro již tradiční pivní štafetu a akci Sud na EX.

Akce Božkov byla opět naplánována na pátek 21. května 1999 několik měsíců předem. Termín je neměnný již několik let a zatím přálo počasí a nepršelo. Tentokrát však svatý Petr seslal na zem pěknou vodní nadílku. Již od čtvrtka téměř v jednom kuse pršelo. V pátek jsme se domluvili, že tedy vezmeme s sebou do Božkova i nějaké igelitové plachty.

Na Božkově jsme se začali scházet kolem páté odpoledne. Za stálého deště jsme nařezali nějaké dřevo. Nebylo úplně suché, ale taky ne moc mokré. Když jsme měli dříví nařezáno, přišla asi v 19 hodin průtrž mračen. v tu chvíli nás bylo přítomno přesně 16 a všichni jsme měli přidělenou nějakou roli v divadelním vystoupení. Déšť jsme přečkali v těsném sevření kolem sudu pod několika deštníky a těšili jsme se, že si zahrajeme divadlo jen sami pro sebe, protože už jsme nevěřili, že v takovém počasí ještě někdo přijde. Jakmile však déšť ustal, začali přicházet diváci. Nakonec se nás tedy na Božkově sešlo asi 25.

Po průtrži ze všeho dříví tekla voda. Přesto jsme se nezalekli a oheň jsme během hodiny rozdělali a rozfoukali. Nakonec jsme jej udrželi jen díky Dolfovi, který dojel domů pro suché dřevo.

Divadelní představení KP bylo tentokrát komiksové představení Rychlých šípů. Kříža s Martinem vybrali několik klíčových scén, jako jsou boj s černými jezdci a založení klubu Rychlých šípů, scéna s Bratrstvem kočičí pracky a nakonec krátká scénka "Nepijte na ovoce". Bohužel kvůli nedostatku času, nepřízni počasí a dalším faktorům byla sehrána pouze první scéna.

Dalším kulturním zážitkem bylo vystoupení Karla a Egona s jednou lekcí jazykového kursu "Alles gute".

Jako již tradičně proběhla na Božkově akce 'Sud na EX'. Protože jsme vloni nepřekonali dosavadní rekord KP, rozhodli jsme se na něj tvrdě zaútočit. Pořídili jsme si tedy stejně jako při rekordním pokusu štěně Budvar 10°. Protože nebylo přítomno mnoho lidí, nemuseli jsme ani omezovat počet startujících. Zůčastnilo se přesně 20 lidí. A díky nezměrnému úsilí všech jsme rekord překonali a dosáhli jsme koeficientu SEX = 7,31 (původní rekord SEX = 5,68). Dosažený čas byl 24 minut a 22 sekund při 20 účastnících.

Také se opět konala pivní štafeta. Vzhledem k malému počtu přítomných byly sestaveny pouze dvě štafety a to štafeta Klubu Paniců proti ostatním. No a ten zbytek vyhrál ;-) Tentokrát to ale nepokazil Viki, naopak výtečně zahájil. Díky němu se štafeta KP ujala vedení o celý jeden půlitr. Toto vedení KP vydrželo až do předposledního člena štafety. Předposlední a poslední členové štafety ostatních totiž výborně finišovali a nakonec strhli vítězství na svoji stranu o jediný doušek.