Rozpoznávací soutěž


Milé dámy, milí pánové,
přiřaďte k vyobrazeným pánským ozdobám odpovídající jméno z uvedeného seznamu.
Výsledek zašlete do KPrence (kp@www.klub-panicu.cz). První úspěšný řešitel bude odměněn (možná polévkovým kompletem - Šampus Bohemia 2000 s jahodovým kompotem). O pořadí rozhoduje čas zprávy v KPrenci.

Pánské ozdoby
(kliknutím dostanete větší obrázek)
A Čuba

B Ferit

C Gogo

D Honík

E Chlumáč

F Jeník Š.

G Kašák

H Kolečko

I Kříža

J Lerby

K Max

L Michal

M Pája

N Jeník O.

O Taťka

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16