KP Tour 2k2

Rok 2001 byl v historii KP Tour přelomovým. Poprvé se akce konala výhradně na horských kolech a tak bylo možné zavést výpravu do drsných terénů.
Pro rok 2002 byly hlasováním v KPrenci vybrány Lužické hory, takže to opět vypadá na pořádné ježdění v kopcích.

Pro rok 2002 CK Lerby uvažoval o následujících lokalitách:
 1. Adršpašsko-Teplické skály, Broumovské stěny, Gory Stolowe (Polsko)
  • skalní formace a stolové hory na česko-polském pomezí,
  • méně ježdění na kolech, více chození a kochání se přírodou.
 2. Lužické hory z české i německé strany
  • převážně na kolech po oblých zalesněných kopcích na obou stranách hranice.
 3. Český ráj
  • variace na KP Tour 1995,
  • pískovcové skály, hrady a zámky.
 4. Krušné hory - západ
  • přejezd hor po hřebenech od Kraslic po Vejprty.

CK Lerby použil demokratické principy a lokalitu KP Tour 2002 vybral prostřednictvím veřejné diskuse v KPrenci.

Výsledky hlasování

Ze začátku to vypadalo na variantu č.1 Adršpašsko-Teplické skály, ale nakonec převážily hlasy pro variantu č.2, tj. Lužické hory.
KP Tour 2002 tedy proběhne v Lužických horách.

Celkové výsledky
1. Adršpach ... 2. Lužické hory 3. Český ráj 4. Krušné hory
31 29 46 48
43 45 28 25
bodování: první řádka součet pořadí, druhá řádka součet bodů

Z první tabulky je jasně vidět, že nejlépe v součtech vychází varianta č.2, těsně následovaná variantou č.1.

Hlasy pro jednotlivé varianty
pořadí 1. Adršpach ... 2. Lužické hory 3. Český ráj 4. Krušné hory
první 6 7 1 1
druhá 3 4 4 3
třetí 5 2 3 3
čtvrtá 1 2 7 7

Ze druhé tabulky vyplývá, že varianta č.2 je akceptovatelná pro 11 lidí, varianta č.1 pro 9 lidí (počty prvních a druhých pořadí).


CK Lerby, KPright 2002