Voda 1994 - Berounka

před vyplutím u kostela Sv. Jiří - poprvé
před vyplutím u kostela Sv. Jiří - podruhé
nalodění
odjezd zkušených vodáků
odjezd nezkušených vodáků
Max na kajaku
Max ve vodě
výprava na řece
tábořiště v Dolanech
tábořiště v Dolanech
roznáška ranního piva
ležení Kolotočů
Jeník u Doktorova stanu
svačinka v Nadrybech
tábořiště v Darové
tábořiště v Darové
tábořiště v Darové
utopenci v Nynicích
nákup za 28,-Kč
na sále v Nynicích
pyramida na pódiu
Kolotoč na pódiu
Max na pódiu
Kolotočové
Viki na Kolotoči
tanec na stole
Doktorův pozdrav
točíme se s Kolotočem
pařba na pódiu
občerstvené dámy
odchod z Nynic poprvé
odchod z nynic podruhé
vorujeme
a už zase jedeme
Libštejn I
Libštejn II
Libštejn III
Libštejn IV
opět na řece
přidej ještě ďáblíka ...
přelévání vědomostí I
přelévání vědomostí II
výklad na Krašově
živý obraz
opět posloucháme poutavý výklad
Max
Kamila na kajaku
Marcela a Lenka
Skryjská soutěska
v soutěsce
pod jezem
pod jezem
oběd v Roztokách
Viki po obědě
Kříža po obědě
Viki s vlajkou
noční kuchyně bratří Kolotočů
tábořiště Alcazar
Amerika
hop do vody
KP v Americe
hejno bílých velryb
Amerika
Viki a Ruda nad Amerikou
skupinka na Amerikou
závěr v Karlštejně
poslední nástup
poslední pozdrav
před odjezdem z Karlštejna
jezdíme na Kolotoči I
jezdíme na Kolotoči II
jezdíme na Kolotoči III
jezdíme na Kolotoči IV
kupé ve vlaku
kupé ve vlaku