KP Tour 2k2
Lužické hory a České Švýcarsko

27. 7. až 4. 8. 2002

den první den druhý den třetí
den čtvrtý den pátý den šestý
den sedmý den osmý den devátý

KPright 2002