Třebonín, Čertovy proudy - srpen 1998

Číslo Popis fotografie
l2-13a Růžena a Kryštof dovádějí
l2-14a Růžena a Kryštof
l2-15a Osamělý kajakář v Čertovo proudech
l2-16a Nad škvírou
l2-17a Škvíra I - detail
l2-18a Škvíra II - detail
l2-19a Škvíra III - detail
l2-20a Škvíra IV - detail
l2-21a Škvíra V - detail
l2-22a Schody I - detail
l2-23a Schody II - detail
l2-24a Schody III - detail
l2-25a Spokojený pan domácí na zápraží
l2-26a Spokojení konzumenti
l2-27a Kryštof

Průjezd škvírou (posloupnost obrázků)

Průjezd škvírou (video 800KB), detail (video 464KB)