Dr. Homolka radí a informuje
... aneb situace, kdy Váš psycholog selhává.

Rubrika je sestavena na základě materiálů, které Dr. Homolka poskytl výhradně pro KP-WWW !!!

Hlavní příčinu psychických poruch u moderního obyvatelstva vidí Dr. Homolka v odcizení se přírodě. Proto každému doporučuje pobyt v přírodě, který blahodárně působí na nitro člověka.
(audio 286k)

Spousta problémů také vzniká při střetu několika subjektivních názorů. Jak se s takovouto situací vypořádat, předvádí Dr. Homolka názorným způsobem.
(audio 356k)

Rovněž poukazuje na to, že spousta lidí (a to i v jeho rodině !) si bohužel neuvědomuje, že člověk jí proto aby žil, ne naopak.
(audio 54k)

Lidé, kteří si neváží rad Dr. Homolky, nejenže svým neuváženým chováním ohrožují svůj vlastní život, ale i zanášejí nepříznivé vlivy do psychiky svých bližních, jak ukazuje jeho zdařilá inscenace.
(audio 398k)

Nejvíce Dr. Homolku mrzí, že v současné rodině pomalu mizí dominantní role muže, jako hlavy rodiny.
(audio 468k)

Zastává totiž názor, že jedině mužské pohlaví je schopno řešit kritické situace s nadhledem.
(audio 294k)

Ženské pohlaví naproti tomu mylně hledá pomoc u nadpřirozených sil.
(audio 127k)

Je známo pouze mizivé množství případů, kdy muž jako hlava rodiny, ztrácí nad sebou kontrolu.
(audio 260k)

Avšak ani v takovýchto mezních situacích se jen tak nevzdává a nedává najevo svoje slabiny.
(audio 24k)

... a v duchu se sám napomíná.
(audio 14k)

Bohužel syn Dr. Homolky nehodlá kráčet v jeho šlépějích, což mu Dr. Homolka často bere za zlé.
(audio 89k)

Jeho syn má totiž svůj způsob, jak se vypořádat s hašteřivými členkami jeho rodiny.
(audio 147k)

Dr. Homolka však ví, že ženskou část rodiny je třeba v jistých případech držet zkrátka.
(audio 318k)

Je si samozřejmě vědom, že tvrdý přístup mnohdy vše neřeší, a proto dovede být i překvapivě něžný.
(audio 83k)