Vítejte v jazykovém koutku KP !

Asi každý z nás cítí, jak je důležitá schopnost dorozumět se s lidmi ostatních zemí. Následující rubriku oceníte zejména v situacích, kdy budete potřebovat cizincům vysvětlit, nač máte chuť, co je to KP ap.

Pro vaše první kroky jsme zvolili jazyk nejjednodušší - čínštinu.

Začneme s několika základními frázemi, které s výhodou uplatníme na ulici, ve vlaku, v restauraci a v obchodu s rybářskými potřebami.

Jednotlivé fráze jsme vypsali do přehledné tabulky, která je po překreslení na tvrdý papír vhodného formátu lehce přenosná. Vzhledem k jejímu častému používání ji doporučujeme zalaminovat nebo opatřit pokud možno průhledným obalem, abychom předešli jejímu nežádoucímu opotřebení.