Humor u maturit?

Co vše se lze dovědět u maturit? Následující řádky přináší odpověď...

Maturitní zkoušky na jednom ústavu bychom s nadsázkou mohli označit za veselou taškařici, neboť prezentace vědomostí některých žáků (zvláště z českého jazyka) byly obdivuhodné až patafyzické. Jest sice pravdou, že ústav je zaměřen striktně technicky, ale některé základní znalosti by měly být pro žáky samozřejmostí. Zastavíme se pouze u tří expertů, kteří svými sentencemi a holými větami maturitní komisi zcela deklasovali.

Expert č.1: Otázka: Levicově orientovaná literatura mezi válkami.
Q: Která událost zapříčinila levicovou orientaci intelektuálů v Evropě? Byla to událost, která doslova otřásla světem, jak napsal John Reed.
A: No, já přesně nevím....
Q: Vzpomeňte si na období První světové války....
A: (nejistě) Titanic???
Q: (po vstřebání šoku) Které autory, ovlivněné VŘSR, znáte?
A: Neznám...
Q: Například Jiří Wo....?
A: Jiří Wo...
Q: Jiří Wol...?
A: (vítězoslavně) Wolker!
Q: Co napsal Jiří Wolker?
A: (po chvíli) Nevím...
Q: A co takhle reportáže V zemi, kde zítra znamená včera? Kdo je jejich autorem?
A: Neznám..
Q: To nevadí, ale mohl byste nám alespoň říci, co autor myslel tím názvem ...kde zítra znamená včera?
A: (po chvíli) Oni měli asi jinej kalendář....
(komise odpadla)

Expert č.2: Otázka : Karel Čapek a vědecko-fantastická literatura.
Q: Tak nám nejprve povězte něco o Karlu Čapkovi.
A: Karel Čapek byl synem lékaře a měl bratra Josefa, který byl zručným ilustrátorem....
Q: A dál..?
A: ...........
Q: Tak tady vidím, že máte přípravu (pozn.: na dvoulistu linkovaného papíru bylo napsáno několik řádků: RU.R - přesně takhle!), co to znamená?
A: To je RUR...
Q: Mohl byste o této divadelní hře říci něco bližšího?
A: Je o robotech...
Q: A dál...?
A: (ticho)...
Q: Znáte nějaké jiné autory sci-fi?
A: Já jsem nic nečetl.
Q: A viděl jste alespoň nějaký film s touto tématikou? V kinech jich nyní běží několik.
A: Já do kina nechodím.
Q: Tady vidím, že v seznamu četby (honosný název pro cár papíru, kde bylo vypsíno 5 knih: Válka s mloky, Honzíkova cesta, Babička, Robin a Bella a Sebastián) máte Válku s mloky, o čem tato kniha pojednává?
A: O válce s mloky.
Q: A kdo válčil s těmi mloky?
A: Jiní mloci.
Q: No dobře a jinou knihu s podobným zaměřením od Čapka neznáte?
A: Dva tisíce mil pod mořem.
(komise byla v rozkladu)

Expert č.3: Otázka: Literatura doby husitské
Q: Jaké autory doby husitské znáte?
A: Jan Hus byl kazatel a kázal v Betlemské kapli, že by lidi neměli krást, protože je to hřích a tak podobně.
Q: Dál...
A: A taky bojoval proti odpustkům...
Q: Co jsou to odpustky? Víte?
A: Odpustky? To nevím.
Q: Co napsal Jan Hus?
A: Jan Hus napsal Pokřiky.......
Q: (češtinářka zůstala v šoku, v duchu probírala své znalosti, zda něco nepřehlédla) Co to jsou ty Pokřiky?
A: No, ty Hus skládal pro husity, aby jima zahnali křižáky na ústup, ti když slyšeli pokřiky husitů, tak utekli...
Q: (češtinářka zbělela, ptal se tedy přísedící) A kdy Jan Hus ty Pokřiky napsal?
A: Hus je napsal v Kostnici během svého perzekvování a věznění a ven je pronášeli jeho přátelé, kteří ho tam chodili navštěvovat, ve formě motáků...
Q: (předseda se dusil smíchy, češtinářka měla barvu křídového mramoru, přísedící se chechtal, taková geniální absurdita se jen tak neslyší, po chvíli se češtinářka zeptala-chtěla zachránit situaci, přisunula před žáka natištěný text písně Kdož su boží bojovníci a pravila:) Mohl byste rozebrat tento text?
A: (žákovi se rozzářily oči ) To je pokřik!! (pravil nadšeně)
(komise hnila) Pak jsme se ještě dověděli, že Hus chudým bral a bohatým dával a že ho spálili.....:-))