KPndář

Nezapomenutelné zážitky z mužského aktu. Kalendáře, které připravují zřízenci KP spolu s jinými fanoušky této organizace pro širokou mužskou a hlavně dámskou veřejnost.

KPndář 1998
 
KPndář na rok 1998 byl vydán s malým zpožděním. Obsahuje opět nezapomenutelné fotografie členů, příznivců a manželky člena, které byly pořízeny koncem roku 1996.
Titulní list KPndáře 1998
 
KPndář 1995
 
Zatím byl vydán pouze jeden KPndář, a to na rok 1995. Jediný barevný originál je ve vlastnictví zvážené slečny Helenky Benešové. Tento exemplář byl umístěn po celý rok 1995 na sekretariátu Katedry informatiky a výpočetní techniky na Západočeské Univerzitě v Plzni.
Titulní list KPndáře 1995