Rozhovor Klubu Paniců s Mladým světem

Zdá se, že Klub Paniců není ani zdaleka neznámou organizací. Toto tvrzení jsme schopni opřít o nemalý zájem médií (rádio, tisk) setkat se s KP a získat exkluzivní rozhovor.

VÝZVA

Dne 19.1.1998 přesně v 10:54 přišla do KPrence následující zpráva:

Vážení panici,
jsem redaktor Mladého světa a rád bych se (pakliže byste souhlasili) s někým z Vás sešel a udělal rozhovůrek na téma Klub paniců atd, atd, atd. Velmi prosím, ozvěte se co nejdříve - na tele. či 282 30 60, 282 30 59 či na tel (sekretariát) 282 30 51. Mé jméno je PAVEL TRAUB.
Díky...

Okamžitě se strhla prudká elektronická diskuse, zda je to vážně, zda si někdo z členů KP nedělá srandu apod. Nakonec se přece jen domluvila schůzka na oficiální projednání...

19.1.1998, 12:07
Navrhuji tuto středu udělat u Kardoše hlubší poradu KP (HPKP) o tom, jak, kde a čím s ním (s redaktorem) naložíme.
Plzeňská sekce KP se dozajista bude moci zúčastnit v kompletní sestavě, z ostatních uzlů republiky by se snad také mohl někdo zúčatnit (Miloši, neříkals náhodous, že ve středu možná budeš v Plzni ?).
 
Kříža

Někteří členové vyjádřili své podezření na vtípek někoho z KP, avšak byli umlčeni...

19.1.1998, 13:28
>  Jináč doufám, že to není jen vtípek někoho z KP ( některé podezřelé obludy typu viki apod. zatím
> mlčí )

Trochu jsem to prohlídnul a na 99% to vypadá, že je ten mail autentickej. Adresa existuje a cesta v hlavičce taky sedí.
 
Jarda

Některé čtenářky KPrence se snažili vyprovokovat KP k nepromyšlené akci. Členové KP však spoléhají na kolektivní bezvědomí a přistupují k rozhovoru velmi optimisticky...

19.1.1998, 15:48
>
> Zvědavost mnou cloumá.
> Miloshi, nechceš se toho ujmout a vysondovat, oč kráčí konkrétně?
> Traub je myslím celkem sympatickej panáček (nepíše zle), ale real by
> ukázal víc.
>
> Martina
>
> PS: Odkud že má vítr foukat ?


Ej, jej, jej! Pomoc u mě nehledej, radši rychle utíkej...
Já myslím, že KP si s tím hravě poradí, není třeba dělat nějakou předsondáž. Jak znám KP, tak to nejspíš dopadne tak, že místo reportáže o KP v MS se na KP-WWW se objeví reportáž, jak zřízenci podrobili redaktora MS písemnému pohovoru i s patřičným obodováním a v MS už bude jen URL ;-)
 
Miloš.
 
PS: Já jen myslel, když tak znáš toho redaktůrka, že's ho na nás poslala ty :-)

Druhý den dopoledne byla sepsána a odeslána oficiální odpověď pro redaktora Trauba...

20.1.1998, 12:48
*** K monitoru p. redaktora Trauba ***
 
Vážený pane redaktore,
 
Předem tohoto oficiálního elektronického dopisu Vám děkujeme za Vaši nabídku na rozhovor týkající se KP. Již pár vteřin po příchodu vašeho E-dopisu se v KP-renci rozproudila živá diskuze, jak s Vámi naložíme. O živosti svědčí přibližně 40 E-mailů, které doposud diskutovaly na téma Vaší nabídky. Zatím jsme se elektronicky usnesli, že zítra (t.j. ve středu 21.1.'98) uspořádáme hlubší poradu KP (HPKP) v jednom z našich domovských podniků.
 
Předběžně Vaši žádost hodnotíme kladně. Místo, způsob a čas konání pohovoru upřesníme po HPKP telefonickým hovorem do konce tohoto týdne.
 
Za Klub Paniců
Pavel Křižanovský
zřízenec KP

Ještě odpoledne přišlo od redaktora popíchnutí...

21.1.1998, 15:29
Vážený pane zřízenče KP,
s radostí jsem obdržel Váš nadějný dopis. Ještě jednou tedy lobuji za
kladné vyřízení mé žádosti na dnešní HPKP. Berte ohled na dychtivou obec
čtenářskou, pro kterou bude článek o KP jistě obrovským lákadlem a
zážitkem. S pozdravem
 
Pavel Traub - Mladý svět

Dne 21.1.1998 byl také zřízenci KP Maxovi předán dopis od spřátelené organizace DDT. Přinášíme zde jeho přepis.

No a ve středu 21.1.1998 se konala ona ohlášená hlubší porada KP v Cardinal Clubu v Plzni. Následuje zápis zaslaný panu redaktorovi...

23.1.1998, 14:21
*** K monitoru p. redaktora Pavla Trauba ***
 
Vážený pane redaktore,
Jak jsme Vás předem informovali, uspořádali jsme ve středu HPKP za účelem posouzení Vaší žádosti o rozhovor.
 
Resumé
======
KP je ochotno absolvovat rozhovor s redaktorem Mladého světa, budou-li splněny tyto podmínky :
- všichni účastníci ze strany MS musí složit příslušný test KP
(
http://www.klub-panicu.cz/~kriza/test_ms.html), přístupové heslo : "KPheslo"
- rozhovor bude vykonán v lokalitě a termínu stanoveném KP (viz zápis HPKP)
- případné uveřejnění v médiu musí být autentifikováno a autorizováno KP-rightem
- KP obdrží (elektronické či písemné) svolení k uveřejnění výsledku rozhovoru ve (na) svých médiích
 
Je na Vás, zda na tyto podmínky přistoupíte.
Důvodem testování účastnících se "neznámých" osob je prověrka všeobecných znalostí o KP a společenském životě vůbec. Rozhovor s námi může absolvovat pouze fundovaná osoba.
Lokalita Cardinal Club je v Plzni, lokalita Třebonín je poblíž Českých Budějovic.
Termín (snad jej dešifrujete) zvolte podle Vašeho uvážení a dejte nám jej včas na vědomí do KPrence.
Následuje příslušný zápis :
 
---------------------------
Zápis z HPKP, která proběhla 21.1. - 22.1. od 20:00 do 01:00 v Cardinal Clubu.
Přítomní členové KP (v pořadí, v jakém seděli u stolu proti směru hodinových ručiček) :
Kříža
Pája
Viki  
Max
Chlumáč
Doktor
Rady
------
7 ks
 
Důvod HP : Hlasování o podmínkách vyřízení žádosti o rozhovor KP s redaktorem Mladého Světa.
Způsob hlasování : Půlitrem G10
Hlasovalo se v tomto čase o těchto otázkách s tímto výsledkem :
1) 20:45 Budeme se žádostí zabývat ?
Odpoveď : ano 7/7/12  (počet souhlasících/počet přítomných/KP celkem)
2) 21:38 Jsme ochotni absolvovat rozhovor pro Mladý svět ?
Odpověď : ano 7/7/12
3) 21:55, 22:03, 22:10 Rozhovor bude proveditelný v těchto termínech a lokalitách :
a) noc z Vandy na Miladu v Cardinal Clubu
   ano 5/7/12
b) noc z Oldřicha na Petra v Cardinal Clubu
   ano 5/7/12
c) noc z Alexandra na Bedřicha v Třeboníně
   ano 6/7/12
4) 22:42 Musí být připadná reportáž autentifikována a autorizována KP-rightem ?
ano 6/6/12
5) 23:01 Musí být uveřejnění reportáže v Mladém Světě podmíněno možností uveřejnění na WWW Klubu Paniců ?
ano 5/6/12
 
Dále jsme se shodli, že souhlasná odpověď musí být podmíněna složením KP-testu.
 
Zapsal Kříža
--------------------------
 
Za Klub Paniců
Pavel Křižanovský
zřízenec KP

Pak se dlouho nic nedělo. Někteří členové KP již vyjadřovali obavy z příliš velké obtížnosti vstupního testu...

28.1.1998, 9:48
Subj: Zase nic ...
Tak se mi zdá, že se redaktůrek nějak zalek našeho testu.
Vůbec to nechápu, mně připadá děsně lehkej. Ledaže by celou tu
dobu studoval Stanovy a Kroniku KP a rozpíjel při tom svoje
fyzické i duševní schopnosti ;-)
 
Max.

Po dlouhé odmlce konečně přišla začátkem února z Mladého světa odpověď na HPKP...

3.2.1998, 13.27
Milí přátelé,
ozývám se Vám po delší odmlce strávené na horách. DĚKUJEME za kladné vyřízení naší žádůstky - s podmínkami souhlasíme test odešleme (chvilku strpení - řítí se na mě pracovní problémy). Jako termín navrhujeme noc z Oldřicha na Petra - tedy (pochopil-li jsme správně 20 - 22.2).
Zatím ještě jednou díky a s pozdravem Pavel Traub, Mladý svět.
 
P.S. Test pošleme záhy.

Teď už jsme jen čekali, kdy as jakým výsledkem přijde KP-test. Dlouho se nic nedělo až jsme si začali myslet, že pan redaktor hluboce studuje stanovy KP a zápisky z akcí KP na KP-WWW, aby byl v testu úspěšný. Mezitím v Mladém světě vyšla fotografie redaktora Trauba.

11.2.1998, 13:56
Subj: Rozhovůrek s redaktůrkem
Omlouvám se všem koho obrázek nezajímá, ale všechny členy by zajímat měl. Jedná se o našeho známého Pavla Trauba. Tak co vy na to? Těšíme se na rozhovor? A co Jan Tleskač?
:-))
Jeník
 
Pavel Traub

Těsně před ohlášeným termínem rozhovoru splnil redaktor Traub poslední podmínku a úspěšně složil KP-test.

19.2.1998, 17:11
Výsledky KP-testu :: Pavel Traub
KP-test byl vyplňován z tohoto počítače :
Hostname  : prg23.login.cz
IP adresa : 193.86.199.54
 
Heslo    : KPheslo
Podpis   : Pavel Traub
Výsledky : 1c) 2c) 3c) 4c) 5c) 6c) 7c)

ROZHOVOR

V pátek 20.2.1998 se Klub Paniců, závislí pozorovatelé a spousta příznivců sešli v salónku v Cardinal Clubu v Plzni. Redaktor Pavel Traub a fotograf Jaroslav Jiřička přijeli něco po osmé. Hned se dali do práce, ale my jsme neustupovali od našeho plánu udělat rozhovor s nimi. Ze začátku si pan redaktor něco nahrával na diktafon, ale pak jsme mu jej naplnili, čím jsme chtěli. Začala normální zábava, fotograf Jarda Jiřička nás bavil svým vyprávěním z cest a ukázkami stylů fotografování (např. letecké snímky, snímky ze zákopu, snímek z pozice klečícího střelce). Někoho napadlo dojít pro kytary a tak jsme začali hrát a Jarda začal hrát, zkrátka skvělá zábava až do rána.

Zde přinášíme ukázky fotografií z průběhu rozhovoru. Některé pořídil Jarda Jiřička, některé členové KP.

KP se baví
KP se baví II
KP se baví III
KP se baví IV
Viki a Jeník
Přípitek
Jeník a Máří
KP
Kontrola Doktora
Kontrola Doktora II
Kontrola Doktora III
Ukládání průkazek
Průkazky KP
Průkazky KP II
Osazenstvo salónku
Osazenstvo salónku II
Jeník z profilu
Pavel Traub a Jaroslav Jiřička
Zábavička v plném proudu
Už se hraje na kytary
Viki obtěžuje Máří

V pondělí po rozhovoru KP s Mladým světem prošlo KPrencí několik mailů, které hodnotili celou akci a přibližovali průběh nezúčastněným ...

23.2.1998, 7:51
Setkání s redaktorem MS a jeho fotografem....
Přišel s myšlenkou na něco se zeptat, něco vyfotit a odjet zpět do Prahy. Asi po půl hodině to vzdal když zjistil že je vyslýchán, tudíž všechno co si nahrál na diktafon důvěrně zná ;-)
Pak jsme se svorně občerstvili za zvuků kytar a milí páni z MS se najednou vytratili neznámo kam.
Nicméně ještě za polostřízliva slíbili, že přijedu na reportáž do Třebonína !!
To jsem na ně zvědav. :)))

Jeník
23.2.1998, 9:43
Redaktor a fotograf se vytratili stejně jako my někdy po čtvrtý hodině ráno. Ve značně občerstveném stavu nasedali do auta a vyráželi směr Praha. Před odjezdem jsme si ještě stačili vyměnit vizitky, abychom se mohli domluvit v průběhu tejdne na synchronizovanou jízdu do Třebonína.
To byly poslední slova, které jsme si stačili říct. Od té doby jsem je neviděl....

Miloš.

PS: Dostal jsem od fotografa kalendář s jeho fotkama. Je to dost velkej makáč.
23.2.1998, 10:17
AHAA, tak to jsme "pokreslili" jiného pražského bílého favorita v ulici.
Doufám, že se jim nic nestalo, abychom mohli pokračovat v naší reportáži s nimi a udělat ještě několik "Leteckých" snímků či snímků "Ze zákopu" ;-)

Kříža

No a tady je výsledek toho všeho. Článek redaktora Trauba a fotografa Jiřičky o Klubu Paniců, který vyšel 17.3.1998 v Mladém světě číslo 12/98 ...


ČLÁNEK

Převzato z Mladý svět č. 12/98, str. 28-29.

Noc s panici

TEXT: PAVEL TRAUB
FOTO: JAROSLAV JIŘIČKA

Lze se stoprocentní jistotou tvrdit, že panicem byl každý chlap. Některý svůj věneček ztratil záhy, jiný odolával o něco déle a mám zato, že pár vyjímečných jedinců si svoji neposkvrněnost vzalo až na věčnost. Uznáte tedy jistě, že K L U B  P A N I C Ů stojí za povšimnutí.

Klub Paniců

Po dobrém obědě v závodní jídelně (hovězí s kapáním, knedlík, zelí, vepřo a čaj) jsem si odskočil na chvilku  zasurfovat. Bloumání po internetu pak přineslo zajímavý výsledek - ostrůvek s tajemným názvem - "Klub paniců".  Avšak proniknout mezi počestné hochy nebylo nijak jednoduché. Nakonec se nám však zdárně podařilo složit náročný  test (např. otázka - Pavel Traub je redaktorem: a) světa motorů, b) starého světa, c) mladého světa), který měl  prověřit naše široké znalosti a octli jsme se přímo v centru dění. Setkání se uskutečnilo v plzeňském Cardinal Clubu. Termín zněl - noc z Oldřicha na Petra (kalendář hledat nemusíte - prostě z pátku do neděle)...

Setkání

Salónek je natřískán k prasknutí - ovšem vidím i dívky (a pohledné) - jsou snad také členy ? "Kdepak, vždyť nemají prostatu," uvádí vše na pravou míru Kříža, jež se ujímá slova a prvního přípitku. Za asistence věrného diktafonu provádím raději z kraje večera bleskový rozhovor.

Kolik je tady paniců?
"Klub má dneska dvanáct členů, ale jsou tu i závislí pozorovatelé. Navíc tady sedí i jeden bývalý člen -  Lerby..."

Naši čtenáři mají rádi historii a dějiny. Přibliž jim trochu tu vaši...
"V roce 1992 na výročí velké říjnové revoluce jsme se samozřejmě oblékli do svazáckých krojů a vyšli s transparentama do ulic. Tam vznikla idea klubu. Sedli jsme si do hospody k Zachovi a sepsali stanovy..."

Jen tak?
"No v hospodě..."

Ne, myslím jen tak vás napadla idea?
"Kecal bych, kdybych tvrdil, že jsme to všechno vymysleli. Spíš jsme obnovili tradici, kterou zavedli naši starší spolužáci. Když pak promovali a ze školy odešli, klub přestal existovat a my ho oživili..."

Takže jste je jenom okopírovali?
"Ne určitě ne - jejich byl jenom ten nápad a pár pravidel."

Můžu se stát členem?
"Musel bys projít písemným pohovorem a přijímacím obdobím..."

Pohovorem?
"Jasně, ale některý členové si ho ani nepamatujou. Prostě se ráno probudíš a seš členem...

Jak poznáte, že je někdo panicem?
"Musí mít platný průkaz a v něm fotografii z období, kdy byl prokazatelně panicem."

Když teď pozoruji vaši činnost, musí být hodně nákladná. Máte nějaké sponzory?
"Jistě. Jsou z Panických ostrovů, ale nerad bych o tom mluvil..."

Další přípitek. Členové tasí a kontrolují si navzájem své průkazy. Velmi důležitý úkon (ještě se k němu samozřejmě  dostaneme).

Panicové, žena a pivo
Panicové, žena a pivo - to vše prý k sobě patří...
 
Kontrola průkazů
Kontrola průkazů paniců se odehrává namátkově velmi často. Kdo ho (průkaz) nemá, je ztracen - stihne jej totiž krutý trest.

Svět kolem nich
(vědecké teorie)

Věkový průměr dvacet šest let. Vzdělání vysokoškolské. Hlavní stany - Plzeň, České Budějovice, Praha, Karlovy  Vary. Neb jim zřejmě styk s opačným pohlavím neodčerpává tolik potřebnou duševní energii, zaměřují své úsilí především směrem k vědeckému objasňování známých jevů. Přináším nyní několik vzácných teorií pocházejících z hlav členů KP, které zazněly ve formě referátu...

Teorie pojíždění tramvají po kolejišti
Po pečlivém prozkoumání jsme dospěli k názoru, že příčinou translačního pohybu rozhodně není elektrický proud, jak tvrdí někteří mylně založení škarohlídi. Pohyb tramvaje je založen na čistě mechanickém základu. Kovové lano, které je nad kolejemi, je totiž v neustálém pohybu. Chce-li se tramvaj uvést do chodu, musí se zmíněného lana nějakým způsobem přichytit. K pochopení tohoto jevu je třeba poněkud zabřednout do teorie atomové fyziky. Pokud se totiž dvě atomová jádra k sobě přiblíží na jistou vzdálenost, je překonáno jejich přirozené Coulombické odpuzování a jádra se spojí. Přitom vyzáří jistou energii.
V praxi to znamená, že pokud se pantograf od tramvaje přiblíží k tažnému lanu na onu vzdálenost, dojde ke spojení a záblesku. Pak už nic nebrání tomu, aby tramvaj byla tažena směrem k další stanici. Když potom začne tramvaj brzdit (pomocí špalků přitlačeným ke kolejnicím), pantograf se od lana opět odtrhne.
Zde by se všetečný čtenář mohl zeptat, co způsobuje pohyb lana. Nejprve jsme se domnívali, že princip je obdobný jako u lyžařského vleku. Po důkladné revizi jsme tuto domněnku smutně a neradi opustili. Systém je totiž mnohem důmyslnější. Lano tahá všem dobře známý "Pracovní vůz", kterému v dopravních špičkách aktivně asistují "Cvičné jízdy"...

Teorie větru
Pokusíme se vyvrátit myšlenku, že vítr je způsoben diferencí atmosferických tlaků (uznejte sami - viděl někdy někdo tlak?). Skutečných příčin je spočetně mnoho, uvedeme pouze některé, do očí bijící příklady:
Lehký vánek vzniká kupříkladu pohybem trávy po lučinách (luční zvonky a jinou květenu nevyjímaje).
Těžký vánek způsobují stromy máváním svými větvemi.
Vítr může být vyvolán kloboukem, který opustí hlavu majitele směrem pryč.
Létající střechy a válející se autobusy se projevují ve formě uragánů.
Závěrem k této úvaze o větrech ještě jeden důkaz lidské vynalézavosti. Zatímco u nás větrem plýtváme, Nizozemci jej využívají ke svému prospěchu. Jak známo Holandsko má zápornou nadmořskou výšku. Aby jejich vlast nezmizela navždy v útrobách moře, musí stavět mohutné hráze. Větru potom používají k dočasnému odfouknutí moře. Jelikož se jim ale mnohdy přírodního větru nedostává, staví na jeho výrobu větrné mlýny (důmyslná jaderná zařízení). Tyto jsou poháněny energií uvolněnou štěpením jader obilí, které sveřepí družstevníci musí v potu tváře pěstovat. Nebezpečný jaderný odpad (v odborných kruzích nazývaný též mouka) je pak zpracováván v tamních pekárnách při výrobě chleba.

Zamyšlený Max
(báseň od Martina)

V baru sedím,
žízeň mám,
za klavírem elegán.

Kouknu blíže,
vždyť ho znám,
portrétek mu udělám.

Jeho tvář je zamyšlena,
to se pivem léčit dá.
To musí být ale "žena",
když mu duši nahlodá !

Přísné stanovy

Na první pohled je členství celkem prosté - stačí býti panicem a složit vstupní pohovor.
"Tak jednoduchý to ale zase není - vždyť už máme čtvrtého odpadlíka. Některý vystoupili sami - už jednoduše nemohli, jiný jsme museli vyloučit my," vysvětluje nesmlouvavá pravidla Jeník. 
Závěrem již tedy nezbývá než zvědavě pohlédnout do zákulisí. Jaká platí práva a povinnosti? Existují tresty?
"Asi takhle," zkracuje vysvětlování Doktor: "Když políbíš opačné pohlaví a to i ženu, platíš pivo. Jsi-li třeba přistižen in flagranti, platíš sud...".
Při podrobnějším studiu stanov se dále ještě dozvídám:
Každý člen, jenž vstoupil do svazku manželského, je povinen (popiven, popř. porumen) uspořádat záchlast členů.
Členem klubu může být občan mužského pohlaví ve věku 18 - 120 let, který souhlasí s posláním, cíli a stanovami. Na základě žádosti lze členství prodloužit i při věku nad 120 let. A tak dále a tak dále...
Že je to celé nesmysl, pitomost, pivní ubohost? Že jsou přeci důležitější věci - třeba politika, sex nebo peníze? Možná, ale P A N I C O V É tohoto světa jsou jiného názoru...