Vítejte v humoristickém koutku KP !

Humoristický koutek KP obsahuje několik humorných kresbiček, které se už mnohokráte zasloužily o zlepšení nálady smutných jedinců. Doufáme, že autoři na nás nepodají trestní oznámení za uveřejnění jejich práce bez svolení.

Žebříček hodnot člena KP.
Členové KP vždy plní své sliby. Viz Stanovy.
Členové KP se neřídí Stanovami pouze v mezních situacích.
Člen KP chodí výhradně po značených notoristických cestách.
Když se člen KP do něčeho pustí, nenechá se ničím rozptylovat.
Člen KP nečerpá informace pouze ze Stanov.
Všední den v ordinaci Doktora.
Člen KP ví, kde hledat nezkreslené informace.
Členové KP mají společné rysy.
Genové inženýrství v KP.