Plameny Října

Říjnové oslavy jsou pro Klub paniců významným svátkem. Ostatně, při této příležitosti byl klub založen. KP tak může každoročně spojit oslavu výročí velkých změn v Rusku společně se svými narozeninami. Strohý popis části takové oslavy přinášíme čtenářům na následujících řádkách.

Před vlastním zahájením této akce, kterou pořádali složky KP a DDT, mohli všichni účastníci vrcholné schůze obdivovat "Rudý koutek" , připravený složkou DDT.

Celá akce byla zahájena Internacionálou , kterou zazpívali všichni předsedové . Hlavní projev pak přednesl hlavní předseda za příkladné asistence složek Lidových milicí . Čestnými hosty ze Sovětského Svazu, kteří byli na oslavu VŘSR pozváni, byli Tatjana Chlumskaja a námořníci z křižníku Aurora . V diskusi vystoupil s projevem také dr. Ivan Ščerbin z Institutu pro výzkum sovětské vědy a techniky.

Nejvíce zapůsobilo na účastníky ze socialistického tábora vystoupení skupiny "Soubor písní a canců", a to především svazák Honza s písní Sovětský Svaz (pozor ! 1.7 MB), při které podupávali do rytmu i vysoce postavení soudruzi.

Vrcholným bodem mimořádné schůze byl návrh akčního programu pro příští období, který byl schválen jednohlasně .


Výroční schůze v číslech :


Pocet zucastnených ................... 30

Z toho ze socialistickeho tabora ..... 29

Z prohnile burzoazie .................  1

Celkem tleskalo ...................... 29

Celkem se posklebovalo ...............  1

Celkem vykazano z mistnosti ..........  1

Celkem vypito vina ................... 15 litru

Celkem snedeno salamu ................ 29 platku

Celkem snedeno rohliku ............... 30 kusu